Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears Volum 66 (2023)

Ja podeu consultar i descarregar el volum 66 del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears.

Podreu descarregar el bolletí sencer o els articles individuals. 

BSHNB Volum 66 (2023)

Esperem que us agradi!

Articles

Moragues, A. i Ruiz, M. Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de les construccions urbanes sota rasant de les àrees potencialment inundables de Sóller i Campos (Mallorca).
Flood vulnerability assessment of the urban constructions under street level in the flood prone areas of Campos and Sóller (Mallorca).

Vidal, J. y Gil, L. Diversidad florística del Área Natural de Especial Interés de Sa Punta-S’Algar (Felanitx, Mallorca). Floristic diversity of the Sa Punta-S’Algar, Natural Area of Special Interest (Felanitx, Mallorca).

Fraga-Arguimbau, P., Pallicer-Allès, X., Seoane-Barber, M. i Mascaró-Sintes, C. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XIX). Notes florístiques.
Notes and contributions to the flora of Menorca (XVII). Floristic records.

Bros, V. i Quintana-Cardona, J. Primera citació del cargol terrestre invasor Xerolenta obvia (Menke, 1828) (Gastropoda, Geomitridae) a Catalunya. First record of the invasive land snail Xerolenta obvia (Menke, 1828) (Gastropoda, Geomitridae) in Catalonia.

Tanco, J. i Canyelles, X. Confirmació de la presència d’Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) a les Illes Balears. Confirmation of the presence of Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) in the Balearic Islands.

Matamales-Andreu, R. Noves dades sobre l’os d’un tetràpode de gran mida del Permià mitjà–superior de Menorca (Mediterrània occidental). New data on the bone of a large tetrapod from the middle–upper Permian of Menorca (Western Mediterranean).

Quintana-Cardona, J. Estudio de las poblaciones del género Cerastoderma Poli, 1795 (Bivalvia: Cardiidae) conservadas en los lodos del Estany de Son Xoriguer (Ciutadella de Menorca, Illes Balears). The populations of the genus Cerastoderma Poli, 1795 (Bivalvia: Cardiidae) preserved in the muds of the Son Xoriguer lake (Ciutadella de Menorca, Balearic Islands).

Rebassa, M., Tysoe, M. i Colom, P. Establiment de la papallona monarca (Danaus plexippus L.; Danaidae; Lepidoptera) a les Illes Balears. Establishment of the monarch butterfly (Danaus plexippus L.; Danaidae; Lepidoptera) in the Balearic Islands.

Torres-Vila, L.M., Mascaró, M. and Núñez, L. First record in the Balearic Islands of Oobius rudnevi (Nowicki, 1928) (Hymenoptera: Encyrtidae), egg parasitoid of the great capricorn beetle, Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758. Primer registre a les Illes Balears d’Oobius rudnevi (Nowicki, 1928) (Hymenoptera: Encyrtidae), parasitoide d’ous del banyarriquer, Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758.

Riudavets, I., Bravo, C. i Ramis, D. Les pràctiques de consum ritual de recursos faunístics documentades al recinte de taula de Sa Cudia Cremada (Maó, Menorca, Illes Balears).
Ritual comsumption practices involving the faunal resources located in the taula enclosure at Sa Cudia Cremada (Maó, Menorca, Balearic Islands).

Juárez-Ruiz, J. i Ossó, À. L’anomur més antic d’Ibèria: presència d’Schobertella Schweigert, Fraaye, Havlik i Nützel 2013 (Decapoda, Paguroidea) al Pliensbaquià superior (Juràssic inferior) de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani Occidental. The oldest anomuran from Iberia: presence of Schobertella Schweigert, Fraaye, Havlik and Nützel 2013 (Decapoda, Paguroidea) in the Upper Pliensbachian (Lower Jurassic) of Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean).

Mascaró, M., Velázquez de Castro, A.J., Núñez, L. y Riba-Flinch, J.M. Primera detección del gorgojo de los eucaliptos, Gonipterus platensis (Marelli, 1926) (Coleoptera: Curculionidae), en las Islas Baleares (España). First detection of the eucalyptus snout beetle, Gonipterus platensis (Marelli, 1926) (Coleoptera: Curculionidae), in the Balearic Islands (Spain).

Grootaert, P. & Brice, D. Description of a new Chersodromia Walker (Diptera: Hybotidae, Tachydromiinae) from salt marshland at the Reserva natural de s’Albufereta, Mallorca, Spain).
Descripció d’una nova espècie de Chersodromia (Diptera: Hybotidae, Tachydromiinae) d’una zona humida salobrosa de la Reserva Natural de S’Albufereta, Mallorca, Espanya.

Richards R. y Owens, N.W. Observaciones de insectos visitantes en flores de la orquídea palustre Anacamptis robusta (T. Stephenson) R.M. Bateman (Orchidacea) en s’Albufera de Mallorca. Observations of insect visitors to Anacamptis robusta (T. Stephenson) R.M. Bateman (Orchidacea) flowers at s’Albufera de Mallorca.

Garcia, L. L’isòpode terrestre Armadillidium pretusi Cruz, 1992 (Crustacea: Oniscidea: Armadillidiidae), un rar endemisme de la serra de Tramuntana (Mallorca, Illes Balears): noves observacions i notes morfològiques. The terrestrial isopod Armadillidium pretusi Cruz, 1992 (Crustacea: Oniscidea: Armadillidiidae), a rare endemic of the Serra de Tramuntana (Mallorca, Balearic Islands): new observations and morphological notes.

Mir-Gual, M. i Pons, G.X. Comparativa ambiental i climàtica de sistemes dunars costaners de la zona temperada. Environmental and climatic comparision of coastal dunes systems in the temperate zone.

Morey, B. El Miocè sintectònic de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental): catalogació, caracterització, valoració i estratègies de gestió. The syntectonic Miocene of Mallorca (Balearic Islands, Westen Mediterranean): cataloguing, characterization, valuation and management strategies.

Vicens, D. i Ginard, A. Registre paleontològic del jaciment del Pleistocè superior de la raconada des Carril (Llucmajor, Mallorca). Paleontological record of the Upper Pleistocene site of the Raconada des Carril (Llucmajor, Island of Mallorca).

Altres

In memoriam Andreu Muntaner Darder (1926-2023), soci fundador i President d’Honor de la Societat d’Història Natural de les Balears.

In memoriam Arturo Compte Sart (1933-2023) per Damià Vicens i Guillem X. Pons.

In memoriam Jesús R. Jurado Gallardo (1943-2023). Jesús Jurado, un homonot de la Natura per Joan Mayol.

Aquesta entrada ha esta publicada en BSHNB 66 Any 2023. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *