Les pràctiques de consum ritual de recursos faunístics documentades al recinte de taula de Sa Cudia Cremada (Maó, Menorca, Illes Balears).

Riudavets, I., Bravo, C. i Ramis, D. 2023. Les pràctiques de consum ritual de
recursos faunístics documentades al recinte de taula de Sa Cudia Cremada (Maó,
Menorca, Illes Balears).
Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 66: 117-139. ISSN 0212-
260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 20-07-2023; revisió acceptada:24-10-2023; publicació online: 25-10-2023.

Les excavacions arqueològiques realitzades a l’interior del recinte de taula del
jaciment de Sa Cudia Cremada (Maó) entre els anys 2015 i 2021, han proporcionat
noves dades que ajuden a millorar de forma significativa el coneixement, no tan sols
d’aquests santuaris exclusius de la segona edat del ferro de Menorca, sinó també de
les pràctiques rituals que s’hi realitzaven. Entre els elements més representatius
localitzats durant el treball de camp, en destaquen les restes de fauna. L’acumulació
documentada representa un dels conjunts més abundants d’aquest tipus de restes de
la prehistòria balear localitzats a l’interior d’un edifici. L’estudi que es presenta se
centra en l’anàlisi dels conjunts faunístics localitzats al nivell d´ús de l’edifici, on
s’hi ha constatat la presència de les espècies que formen part de la típica cabana
domèstica del talaiòtic final, formada per caprins domèstics, bou i porc, essent
present també una petita representació de restes de peix. Un dels fets més destacables
és la ubicació deliberada de gran part d’aquestes restes, formant diferents
concentracions situades en punts específics del recinte. Aquest fet sembla estar
relacionat amb les diverses pràctiques de gestió i consum de la fauna dins el context
de probables banquets rituals, que es realitzarien a zones específiques associades a
determinats elements arquitectònics amb importància litúrgica.
Paraules clau: talaiòtic final, recinte de taula, arqueozoologia, banquets rituals,
religiositat, edat del ferro.

Archaeological
excavations conducted in the taula enclosure at Sa Cudia Cremada (Maó) between
years 2015 and 2021, have offered new information which significantly helps
improving the knowledge about these buildings, which were exclusive to the island
of Menorca during the second Iron Age, and the ritual practices carried out in them.
One of the most important group of elements located during fieldwork is represented
by faunal remains. The faunal assemblage is one of the most abundant from the
Prehistory of the Balearics for a group of animal bones located within a building. The
study presented in this paper shows the analysis of faunal concentrations located in
the building’s occupation level, which include the typical species of livestock from
the Late Talayotic period, consisting of sheep, goats, pigs and cattle, but also a small
percentage of fish remains. One of the most interesting traits is the deliberate
distribution of most of these animal remains in several accumulations located in
specific areas within the enclosure. This characteristic could be related to some
animal management and consumption practices during ritual feasts, which would be
held in specific areas associated to some architectural features of liturgical
importance.
Key words: Late Talayotic, taula enclosure, archaeozoology, ritual feasts, religiousness, Iron Age.

IRENE RIUDAVETS GONZÁLEZ, Institut Menorquí d’Estudis, Camí des Castell 28,
07702, Maó (autora de correspondència). CRISTINA BRAVO ASENSIO, Institut Menorquí d’Estudis, Camí des Castell 28, 07702, Maó. DAMIÀ RAMIS BERNAD, Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB), Margalida Xirgu 16, baixos 07011 Palma (Illes Balears).

Aquesta entrada s'ha publicat dins de BSHNB 66 Any 2023 i etiquetada amb , , , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *