Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de lesconstruccions urbanes sota rasant de les àreespotencialment inundables de Sóller i Campos (Mallorca).

Moragues, A. i Ruiz, M. 2023. Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de les
construccions urbanes sota rasant de les àrees potencialment inundables de Sóller i
Campos (Mallorca)
. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 66: 9-21. ISSN 0212-260X. e-
ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 12-01-2023; revisió acceptada: 10-03-2023; publicació online: 7-06-2023.

Les regions mediterrànies estan patint un increment de la freqüència i intensitat de
les inundacions, en gran mesura induïdes per l’escalfament global. És per això que
s’estudia la vulnerabilitat física de les construccions dels nuclis afectats per la
Cartografia Nacional de Zones Inundables a partir de la superfície sota el nivell de
carrer de cada una de les construccions. Aquesta anàlisi es du a terme aplicant
l’índex Urban Underground Flood Vulnerability Index (U2FVI) que extreu un
resultat entre 0 i 100 per a cada una de les construccions del Cadastre. Aleshores,
aplicant aquest índex als nuclis urbans de Campos i Sóller s’aprecia com el 4,6% de
les construccions de Campos disposen de plantes per sota del nivell del carrer i en
una zona potencialment inundable per a un període de retorn de 500 anys, mentre que
per al període de retorn ordinari, de 10 anys, són el 3,3% de les construccions del
nucli que es veurien afectades. Per la seva banda, en el cas de Sóller, el valor de
construccions potencialment afectades dins del període de retorn de 500 arriba fins al
2,2%, i és del 0,3% en el cas del període de retorn ordinari. És així que queda palesa
la vulnerabilitat dels espais urbans sota rasant d’aquests dos nuclis.

Paraules clau: vulnerabilitat, inundacions, soterranis, SIG.

Mediterranean regions are increasing flood frequency
and intensity, mainly due to the global warming. That is why, physical vulnerability
of the buildings located in areas which may be affected by the National Flood Zone
Cartography is assessed using the surface under the street level. This analysis is done
by applying the Urban Underground Flood Vulnerability Index (U2FVI), which gets
a result between 0 and 100 for each cadastre building. So that, applying this index to
the urban areas of Campos and Sóller, it is shown that a 4,6% of the buildings in
Campos have floors under the street level and in a flood prone area in a period of 500
years, while for the ordinary flood period, of 10 years, 3,3% of the buildings would
be affected. Moreover, in Sóller, potentially affected buildings in the return period of
500 years is up to a 2,2%, and a 0,3% for the ordinary period. Therefore, it is
appreciated the vulnerability of the under street level buildings of these two urban
areas.
Key words: vulnerabilty, floods, underground, GIS.

Alexandre MORAGUES: Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
de la Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes
Balears). Autor de correspondència; Maurici RUIZ: Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears).

Aquesta entrada s'ha publicat dins de BSHNB 66 Any 2023 i etiquetada amb , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

2 respostes a Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de lesconstruccions urbanes sota rasant de les àreespotencialment inundables de Sóller i Campos (Mallorca).

  1. Susanna Thomas diu:

    Seria muy interessante saber lo que pasa en el Puerto de Soller! Un 0.3% incremiento en los prox 10 años en Soller me parece incluso poco.
    Hay estudios sobre el efecto en el puerto de Sóller? Soller y el Puerto de Soller son 2 sistemas inseparables.

    • BSHNB diu:

      L’índex proposat se centra en l’avaluació dels espais per sota del nivell del carrer, pel que al cas del Port de Sóller aquestes construccions són limitades (255 construccions cadastrals de les 3.576 que hi ha al Port), i d’aquestes, sols 6 construccions es troben dins de l’Àrea de Risc Potencial Significatiu d’Inundació (ARPSI), doncs l’índex es limita a les dades de partida. Emperò, això no implica que la resta de construccions no siguin vulnerables front al risc d’inundació. Alexandre Moragues Pascual alexandre.moragues@uib.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *