Diversidad florística del Área Natural de Especial Interés de Sa Punta-S’Algar (Felanitx, Mallorca).

Vidal, J. y Gil, L. 2023. Diversidad florística del Área Natural de Especial Interés de Sa Punta-S’Algar (Felanitx, Mallorca). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 66: 23-41. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 30-01-2023; revisió acceptada:12-03-2023; publicació online: 08-06-2023.

Conocer la flora presente en un territorio es fundamental para poder abordar políticas de conservación correctas, aún más si se trata de un espacio protegido. Con este objetivo, durante los últimos siete años, se ha realizado la catalogación de la flora vascular del Área Natural de Especial Interés de “Sa Punta-S’Algar” (Felanitx, Mallorca). Con este trabajo se ha obtenido una aproximación a la riqueza florística de este espacio. Se presentan los resultados obtenidos, en forma de catálogo florístico, que incluye la corología de cada taxón en el espacio estudiado, así como un análisis biogeográfico de su flora. En total, se han catalogado 498 taxones. De todos ellos, destacan especialmente las primeras citas, en el ANEI, de especies como Carex rorulenta y Sibthorpia africana, y el endemismo balear Sphenopus divaricatus, realizadas todas ellas durante la realización de este estudio. También cabe destacar el elevado porcentaje de especies alóctonas presentes en la zona, 9,2% del total, la mayoría de ellas escapadas de los jardines cercanos.
Palabras clave: flora, biogeografia, s’Algar, Felanitx, Mallorca.

Conèixer la flora present a un territori és fonamental per poder abordar polítiques de conservació correctes, encara més si es tracta d’un espai protegit. Amb aquest objectiu, durant els darrers set anys, s’ha realitzat la catalogació de la flora vascular de l’Àrea Natural d’Especial Interès de “Sa Punta-S’Algar” (Felanitx, Mallorca). Amb aquesta feina s’ha obtingut una aproximació a la riquesa florística d’aquest espai. Es presenten els resultats obtinguts, en forma de catàleg florístic, incloent la corologia de cada tàxon a l’espai estudiat, i una anàlisi biogeogràfica de la seva flora. En total, s’han catalogat 498 tàxons. De tots ells, destaca especialment les primeres citacions, a l’ANEI, d’espècies com Carex rorulenta i Sibthorpia africana, i l’endemisme balear Sphenopus divaricatus, realitzades totes elles durant la realització d’aquest estudi. També cal destacar l’elevat percentatge d’espècies alòctones a la zona, 9,2% del total de la flora observada, la majoria d’elles escapades dels jardins propers.
Paraules clau: flora, biogeografia, s’Algar, Felanitx, Mallorca.

Knowledge of the flora present in a territory is essential to be able to tackle correct conservation strategies, even more so when it is a protected area. With this aim, over the last seven years, the vascular flora of the Natural Area of Special Interest of “Sa Punta-S’Algar” (Felanitx, Mallorca) has been catalogued. This work has provided an approximation of the floristic richness of this area. The results obtained are presented in the form of a floristic catalogue, which includes the chorology of each taxon in the area studied, as well as a biogeographical analysis of its flora. A total of 498 taxa have been catalogued. All of them, the first records in the ANEI of species such as Carex rorulenta and Sibthorpia africana, and the Balearic endemisms Sphenopus di-varicatus, all of which were recorded during this study, are particularly noteworthy.

Also remarkable is the high percentage of allochthonous species present in the area, 9.2% of the total, most of them escaped from nearby gardens.
Keywords: flora, biogeography, S’Algar, Felanitx, Majorca.

Joan VIDAL, Carrer Proïssos, 60 baixos. 07200 Felanitx (Mallorca, Illes Balears). ; Lorenzo GIL, Interdisciplinary Ecology Group. Dpt. Biologia. Universitat de les Illes Balears. Ctra. Valldemossa, km 7,5. 07122-Palma de Mallorca.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de BSHNB 66 Any 2023 i etiquetada amb , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *