Estem treballant en el nou Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, Vol. 64 2021

Recordeu que podeu consultar tots els volumens del Bolletí de la Societat d’Història Natural de Balears a la Biblioteca Digital de les Illes Baleares UIB .

Publicat dins de BSHNB 64 Any 2021 | Deixa un comentari

Notes corològiques per a la flora de Mallorca

Cardona, C., Cerrato, M.D., Ribas-Serra, A., Cortés-Fernández, I., Mir-Rosselló, P.M., López-Vich, L., Truyols, F. i Gil, L. 2021. Notes corològiques per a la flora de Mallorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 64: 47-59. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

Recepció del manuscrit: 21-07-2021; revisió acceptada: 30-07-2021; publicació online: 04-08-2021.

En el present treball s’aporten dades corològiques per a 30 tàxons de la flora balear. D’aquests, quatre representen una novetat per a la flora de les illes: Arisarum x aspergillum Dunal, Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass., Ornithogalum baeticum Boiss. i Rorippa palustris (L.) Besser. Altres tres citacions representen una novetat insular: Amaranthus powelli S. Watson, Glycyrrhiza glabra L. i Crassula muscosa L. Així mateix aportem dades d’altres tàxons, la majoria dels quals representen ampliacions importants de l’àrea de distribució coneguda fins ara a l’illa de Mallorca. Cal destacar que més del 40% de les citacions corresponen a tàxons d’origen al·lòcton.
Paraules clau: Flora vascular, corologia, Mallorca, Illes Balears.

This paper provides chorological data for 30 taxa of the Balearic flora. Of these, four are new to the islands’ flora: Arisarum x aspergillum Dunal, Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass., Ornithogalum baeticum Boiss. i Rorippa palustris (L.) Besser. Three others are insular novelties: Amaranthus powelli S. Watson, Glycyrrhiza glabra L. i Crassula muscosa L. In addition, we provide data on other taxa, most of which represent important extensions of the known distribution area to the island of Mallorca. It should be noted that more than 40% of the records correspond to taxa of allochthonous origin.
Keywords: Vascular flora, chorology, Majorca, Balearic Islands.

Carles CARDONA, Marcello Dante CERRATO, Arnau RIBAS-SERRA, Iván CORTÉS-FERNÁNDEZ, Pere Miquel MIR-ROSSELLÓ, Laura LÓPEZ-VICH, Francisco TRUYOLS i Lorenzo GIL; Grup d’Ecologia Interdisciplinar. Dpt. Biologia. Universitat de les Illes Balears. Ctra. Valldemossa, Km 7,5. 07122-Palma de Mallorca. lorenzo.gil@uib.es.

Publicat dins de BSHNB 64 Any 2021 | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari

High concentrations of European Storm Petrel (Hydrobates pelagicus ssp. melitensis) at tuna farms in the Western Mediterranean Sea

Josa, P, Soliño, L. and Solé, J. 2021. High concentrations of European Storm Petrel (Hydrobates pelagicus ssp. melitensis) at tuna farms in the Western Mediterranean Sea. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 64: 23-37. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

Recepció del manuscrit: 22-04-2021; revisió acceptada: 5-07-2021; publicació online: 16-07-2021.

Ponència presentada en el 2n Congrés d’Ornitologia dels Terres de Parla Catalana (COTPC) celebrat en 2020 a Menorca.

Offshore fish farms are attracting points for several species of seabirds. In 2015, high concentrations of European storm petrels (Hydrobates pelagicus, Linnaeus 1758) were spotted nearby an offshore fish farm devoted to fattening of bluefin tuna (Thunnus thynnus, Linnaeus 1758), located 2.5 miles off l’Ametlla de Mar in Sant Jordi Gulf (Catalonia, NE Iberian Peninsula). During 6 years, censuses at the tuna cages were undertaken to study storm petrel abundances, as well as their autoecology, phenology, behavior and interaction with other seabirds. Storm petrel numbers peaked in spring and summer, accounting for more than 100 individuals, with their maximum recorded in May. It must be noted the great density registered in 2020 with 455 individuals observed, which represent the highest number ever recorded in Catalonia. These figures are extraordinary at Catalonian coasts, where references of big flocks of this species are scarce. Important aggregations of storm petrel associated with tuna farms were previously described in Malta and in the Southeast of the Iberian Peninsula. However, these farms are located relatively near their breeding colonies whilst in the case of individuals studied in l’Ametlla de Mar the nearest colonies known are Columbretes and Balearic Islands, which are much further from the fish farm than in the formerly mentioned cases. Our results point to offshore fish farms as a predictable feeding ground for H. p. melitensis. More research is needed to improve the knowledge on the main feeding areas of this endemic Mediterranean subspecies as a main tool for its management and conservation.

Keywords: Seabirds, Procelaridae, Storm petrel, Aquaculture, Tuna fattening.

Les instal·lacions aqüícoles a mar obert presenten condicions que atrauen diverses espècies d’ocells marins. L’any 2015 es van detectar agregacions d’ocells de tempesta (Hydrobates pelagicus, Linnaeus 1758) al voltant de les instal·lacions aqüícoles destinades a l’engreix de tonyina roja (Thunnus thynnus, Linnaeus 1758), situades a 2,5 milles de la costa de l’Ametlla de Mar, al golf de Sant Jordi (Catalunya, NE Península Ibèrica). Durant 6 anys s’han realitzat censos i s’ha estudiat aspectes de l’autoecologia de l’espècie, com la fenologia, el comportament i les interaccions amb altres aus marines. La primavera i estiu es detecten agregacions que superen el centenar d’exemplars, amb màxims al mes de maig. Destaquen els 455 individus observats l’any 2020, l’agrupació més nombrosa registrada a Catalunya coneguda pels autors. Les xifres obtingudes són excepcionals a la costa Catalana, on són molt escasses les citacions de grans grups. A Malta i al sud-est de la Península Ibèrica s’han descrit concentracions d’ocells de tempesta en instal·lacions aqüícoles de tonyina, sempre pròximes a colònies de reproducció. En el cas de l’Ametlla de Mar les colònies de reproducció conegudes estan molt allunyades, les més pròximes a les illes Columbrets o les Balears. Les dades aportades mostren la importància que poden tenir les instal·lacions aqüícoles com a punt d’alimentació predictible per a la subespècie melitensis de l’ocell de tempesta. Cal seguir avançant en el coneixement de les principals àrees d’alimentació d’aquesta subespècie endèmica del Mediterrani, com a eina fonamental per la seva gestió i conservació.

Paraules clau: Aus marines, Procelaridae, Ocell de tempesta, Aqüicultura, Engreix de tonyina.

Pere JOSA, Lucía SOLIÑO and Jaume SOLÉ, BIOSCICAT Societat Catalana de Ciències per la Conservació de la Biodiversitat. Rambla Nova, 21, 43003 Tarragona, email: sole@bioscicat.org

Publicat dins de BSHNB 64 Any 2021 | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari

First record of Armadilloniscus candidus Budde-Lund, 1885 in the coastal areas of the Iberian Peninsula (Crustacea: Oniscidea: Detonidae)

Garcia, L. and Robla, J. 2021. First record of Armadilloniscus candidus Budde-Lund, 1885 in the coastal areas of the Iberian Peninsula (Crustacea: Oniscidea: Detonidae). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 64: 39-46. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

Recepció del manuscrit: 23-juny-2021; revisió acceptada: 06-juliol-2021; data publicació online 07-juliol-2021.

Armadilloniscus Uljanin, 1875 is a genus of halophilic woodlice that strictly occurs in coastal habitats. Two species are known in the coastal areas of the western Mediterranean and only one species, A. ellipticus, was previously recorded in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Another species, A. candidus, is reported for the first time in Asturias and the Iberian Peninsula. This species could have arrived to the Atlantic coast attached to floating objects, like logs, trunks or plants. The record shows the capability of A. candidus to adapt to coastal areas of the Atlantic. Until now, this species was only documented in the Atlantic by two single records from the French coast and the Azores islands. Ecological data are provided of this species in the Iberian Peninsula. Finally, figures of the habitus and of the morphological characteristics are provided, that allow the identification of the two species of Armadilloniscus present in the Iberian coastal areas.
Keywords: Armadilloniscus, Oniscidea, halophilic terrestrial isopods, Iberian Peninsula, Atlantic coasts.

Armadilloniscus Uljanin, 1875 és un gènere d’isòpodes terrestres halòfils que ocupen hàbitats estrictament litorals. A les costes de la Mediterrània occidental es coneixen dues espècies d’aquest gènere i sols una d’elles ha estat enregistrada a la península Ibèrica i a les Balears: A. ellipticus. L’altra espècie, A. candidus, se cita per primera vegada a les costes d’Astúries i de la península Ibèrica. Aquesta espècie pot arribar fins a les costes atlàntiques adherida a objectes flotants com fustes, troncs o plantes. Aquest registre demostra la capacitat d’A. candidus per colonitzar el litoral atlàntic, que fins ara sols estava documentada per dos únics registres a la costa atlántica francesa i a les illes Açores. Es proporcionen dades ecològiques addicionals d’aquesta espècie a la península Ibèrica. Finalment, es proporcionen figures de l’hàbitus i de les característiques morfològiques que permeten identificar les dues espècies d’Armadilloniscus presents a les costes ibèriques.
Paraules clau: Armadilloniscus, Oniscidea, isòpodes terrestres halòfils, península Ibèrica, costes atlàntiques.

Lluc Garcia, Balearic Museum of Natural Sciences/Interdisciplinary Ecology Group University of Balearic Islands llucgarciaisopoda@gmail.com ; Jairo ROBLA, Department of Conservation Biology, Doñana Biological Station – CSIC. C/ Américo Vespucio, 26, 41092, Sevilla (Spain). E-mail: jairoroblasuarez@gmail.com

Publicat dins de BSHNB 64 Any 2021 | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari

New records of Pachygrapsus maurus (H. Lucas, 1846) (Crustacea: Decapoda) in Balearic Islands (Western Mediterranean Sea)

Bernal-Ibáñez, A., Morató, M., Álvarez, E. and Vázquez-Luis, M. 2021. New records of Pachygrapsus maurus (H. Lucas, 1846) (Crustacea: Decapoda) in Balearic Islands (Western Mediterranean Sea). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 64: 15-22. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

Recepció del manuscrit: 16-juny-2021; revisió acceptada: 24-juny-2021; data publicació online 24-juny-2021.

The current distribution of Pachygrapsus maurus in the Mediterranean Sea is not well known. This species seems to share niches with other species of the same genus, such as Pachygrapsus marmoratus and Pachygrapsus tranversus. We report the presence of P. maurus in Es Vedrà, Es Vedranell and els Illots de Ponent, as first records in Ibiza. Abundance data of P. marmoratus and P. maurus is provided and carapace width and length (CW × CL) of collected individuals were measured.
Keywords: Pachygrapsus maurus; Pachygrapsus marmoratus; Zoogeography; Mediterranean Sea; Balearic islands.

La distribució actual de Pachygrapsus maurus a la mar Mediterrània no és ben coneguda. Sembla que aquesta espècie comparteix nínxols amb altres espècies del mateix gènere, com Pachygrapsus marmoratus i Pachygrapsus tranversus. Aquest treball evidencia la presència de P. maurus a Es Vedrà, Es Vedranell i els Illots de Ponent, com a primer registre a Eivissa. Es proporcionen dades d’abundància de P. marmoratus i P. maurus i mesures de l’amplada i la longitud toràcica (CW × CL) dels individus recollits.
Palabras clave: Pachygrapsus maurus; Pachygrapsus marmoratus; Zoogeografia; Mar Mediterrània; illes Balears

Alejandro BERNAL IBÁÑEZ: Centro Oceanográfico de Baleares (IEO, CSIC). Muelle de Poniente s/n, 07015. Palma de Mallorca, Spain. MARE Marine and Environmental Sciences Centre, Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação (ARDITI), Edifício Madeira Tecnopolo, Piso 0, Caminho da Penteada. Funchal, Madeira, Portugal; Mercè MORATÓ, Élvira ÁLVAREZ i Maite VÁZQUEZ LUIS: Centro Oceanográfico de Baleares (IEO, CSIC). Muelle de Poniente s/n, 07015. Palma de Mallorca, Spain.
Corresponding author: alejandro.bernal@mare centre.pt

Publicat dins de BSHNB 64 Any 2021 | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

Algunes espècies d’Atheta i gèneres afins (Coleoptera, Staphylinidae) identificades per Georg Benick i recol·lectades en coves de Catalunya i de les Illes Balears

Bellés, X. 2021. Algunes espècies d’Atheta i gèneres afins (Coleoptera, Staphylinidae) identificades per Georg Benick i recol·lectades en coves de Catalunya i de les Illes Balears. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 64: 9-13. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

Recepció del manuscrit: 03-abril-2021; revisió acceptada: 14-abril-2021; data publicació online 21-abril-2021.

Es reporten noves cites de coves de Catalunya i de les Illes Balears de les espècies Aloconota gregaria, Aloconota insecta, Aloconota sulcifrons, Atheta (Alaobia) bellesi, Atheta (Alaobia) linderi, Atheta (Alaobia) spelaea, Atheta (Alaobia) subcavicola i Atheta (Mocyta) negligens. Totes les espècies foren identificades per Georg Benick. Val a destacar la nova cites per a les Illes Balears (Mallorca) de l‘espècie Aloconota insecta, i l’ampliació als Pirineus orientals de la distribució ibèrica d’Atheta spelaea.
Paraules clau: Atheta, Aloconota, Alaobia, Mocyta, biospeleologia, troglòfila, Catalunya, Illes Balears.

New records in caves from Catalonia and Balearic Islands of the species Aloconota gregaria, Aloconota insecta, Aloconota sulcifrons, Atheta (Alaobia) bellesi, Atheta (Alaobia) linderi, Atheta (Alaobia) spelaea, Atheta (Alaobia) subcavicola and Atheta (Mocyta) negligens are reported. All species were identified by Georg Benick. It is worth noting the new record for the Balearic Islands (Mallorca) of the species Aloconota insecta, and the extension to the eastern Pyrenees of the Iberian distribution of Atheta spelaea.
Keywords: Atheta, Aloconota, Alaobia, Mocyta, biospeleology, troglophilic, Catalonia, Balearic Islands.

Xavier BELLÉS, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC Universitat Pompeu Fabra), Passeig Marítim 37, 08003 Barcelona, Spain. E mail: xavier.belles@ibe.upf csic.es

Publicat dins de BSHNB 64 Any 2021 | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari