Bolletí de la Societat d’Història Natural de Balears

El Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears és una sèrie periòdica publicada anualment des dels inicis de la Societat, que conté articles relacionats amb la Història Natural de les Balears. Actualment se n’han editat més de 50, i ja ha esdevingut un referent bàsic per a qualsevol estudiós de la natura a les Balears.

Es pot consultar el bolletí, en format pdf, al web del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears. En aquest lloc es poden consultar, en accés obert, tots els articles complets dels bolletins, des del número 1 (1955). 

També es poden consultar al web RACO.cat.

Els membres de la Junta de Publicacions, són els socis de la Societat que s’encarreguen de gestionar la confecció del Bolletí, i que s’asseguren així que la seva publicació es dugui a terme de manera correcta.

Junta de Publicacions

Editor: Guillem X. Pons i Buades
Pau Balaguer Huguet
Miquel A. Conesa i Muñoz
Amàlia Grau i Jofre
Natàlia Llorente Nosti
Miguel McMinn Grivé
Miquel Mir Gual
Laura del Valle Villalonga

Els articles apareguts en el Boll. Soc. Hist. Nat. Balears estan recollits en els següents resums i bases de dades: ICYT, PASCAL, GEOREF, GEOBASE, BIOSIS, ENVIRONMENT ABSTRACTS, ENVIROLINE, GEOLOGICAL ABSTRACTS, ZOOLOGICAL RECORD, SCOPUS.

Si estau interessats en publicar al Bolletí, cal que en reviseu les normes de publicació, o bé que us adreceu a la Junta de Publicacions.