Normes de publicació

Normes de publicació del Bolletí de la Societat d’Història Natural
de les Balears (català, castellà i anglès). 

Dades de contacte:

publicacions@shnb.org
C/ Margarida Xirgu, 16 baixos.
07011 Palma de Mallorca. Illes Balears (Spain).