El registre estratigràfic del fini-Messinià i del Plioquaternari de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental): evolució geomorfològica, estratigràfica i dades paleontològiques

Servera-Nicolau, J., Del Valle, L., Vicens, D. i Pons, G.X. 2022. El registre estratigràfic del fini-Messinià i del Plioquaternari de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental): evolució geomorfològica, estratigràfica i dades paleontològiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 331-347. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 19-10-2022; revisió acceptada: 26-12-2022; publicació online: 30-12-2022.

En aquest treball s’aporten noves dades per al registre estratigràfic del fini-Messinià – Plioquaternari de l’evolució geomorfològica de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental). A partir de l’anàlisi litològica, composicional i paleontològica s’han distingit dues unitats principals que abasten del Miocè Superior (Complex terminal) al Plioquaternari. S‘ha duit a terme una anàlisi estratigràfica a partir de l’aixecament de columnes estratigràfiques i s’han correlacionat en base a les principals discordances i/o unitats homogènies. A més a més, s’han definit les principals unitats en termes de composició, textura i s’ha analitzat el registre fossilífer del jaciment.

Paraules clau: Finimessinià, Plioquaternari, Pòrtol-Sa Cabaneta, registre paleontològic.

This work provides new data for the Late-Messinian-Plioquaternary stratigraphic record of the geomorphological evolution of the Pòrtol-Sa Cabaneta platform (Balearic Islands, Western Mediterranean). Based on the lithological, compositional and paleontological analysis, two main units have been distinguished that span from the Upper Miocene (Terminal Complex) to the Plioquaternary. A stratigraphic analysis has been carried out based on the elevation of stratigraphic columns and they have been correlated based on the main unconformities and/or homogeneous units. In addition, the main units have been defined in terms of composition, texture and the fossil record of the site has been analyzed.

Keywords: Finimessinian, Plioquaternary, Pòrtol-Sa Cabaneta, palaeontological record.

Jaume SERVERA-NICOLAU, Damià VICENS i Guillem X. PONS Departament de Geografía. Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa km 7,5 Palma, 07122, E-mail i Societat d’Història Natural de les Balears, Carrer Margarida Xirgu 16, baixos, 07011 Palma.; Laura DEL VALLE, Grup de Recerca.


Aquesta entrada s'ha publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 i etiquetada amb , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *