El control del banyarriquer (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) a les finques públiques del Consell de Mallorca
(2016-2021)

Alomar-Canyelles, G. i Núñez-Vázquez, L. 2022. El control del banyarriquer (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) a les finques públiques del Consell de Mallorca (2016-2021). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 309-330. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 20-10-2022; revisió acceptada: 25-12-2022; publicació online: 27-12-2022.

El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, l’any 2016, realitzà el primer control del banyarriquer (Cerambyx cerdo, Linnaeus, 1758) a la finca de Son Amer. Avaluats els resultats, s’ampliaren les campanyes fins el 2021 a altres finques públiques del Consell de Mallorca a la serra de Tramuntana. Es presenten els treballs de camp i els resultats obtinguts en el sexenni de caça amb parany del banyarriquer a algunes de les finques públiques. Durant aquestes campanyes s’ha anat provant diferents tipus de paranys i atraients amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de les captures de banyarriquers i disminuir les captures d´insectes “no diana”, realitzant algunes modificacions i millores. Amb les captures s’ha completat el llistat de cerambícids capturats al període de caça amb parany, posant al dia els realitzats amb antelació.

Paraules clau: Cerambyx cerdo, paranys, finques públiques, Mallorca.

The Department of the Environment of the Mallorca Council, in 2016, carried out the first control of the great caprincon beetle (Cerambyx cerdo, Linnaeus, 1758) on the public property of Son Amer. Assessing the results, the public property will be extended in 2021 to other public farms of the Mallorca Counsil in the Serra de Tramuntana. The field work and the results obtained in the six-year hunting amb traps for the great Capricorn beetle are present at some of the public farms. During these campaigns, they have proved different types of traps and attractants with the objective of improving the effectiveness of the captures of thr great Capricorn beetle and reducing the captures of “non-target” insects, realizing some modifications and more. With the captures, the list of cerambycids captured during the hunting season with traps has been completed, the realizations are up to date with advance notice.

Keywords: Cerambyx cerdo, traps, public farms, Mallorca.

Guillem ALOMAR CANYELLES, Departament de Medi Ambient, Consell de Mallorca. C/ General Riera, nº 111. 07011. Palma. Luís NÚÑEZ VÁZQUEZ, Servei de Sanitat Forestal, Conselleria de Medi Ambient i Territori, Govern de les Illes Balears. C/ Gremi de Corredors 10, Polígon de Son Rossinyol; 07009 Palma.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 i etiquetada amb , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *