Una primera aproximación a la colección malacológica del Dr. José Ramos Alexiades (Illa del Rei, puerto de Maó, Menorca).

Quintana Cardona, J., Pérez Martos, M.G., Pabst, R. y Milá, M. 2022. Una primera aproximación a la colección malacológica del Dr. José Ramos Alexiades (Illa del Rei, puerto de Maó, Menorca). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 207-235. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 10-10-2022; revisió acceptada:21-10-2022; publicació online: 24-10-2022.

La colección malacológica del Dr. José Ramos Alexiades (1949-2011), actualmente conservada en la Illa del Rei (puerto de Maó, Menorca), incluye tres ámbitos diferentes: 1) ejemplares mayoritariamente adquiridos en tiendas y vendedores especializados, conservados en los cajones de unos módulos de plástico apilables; 2) lotes de sedimentos recogidos en las costas de Menorca y 3) una biblioteca especializada. Como primera aproximación al estudio de la colección se ha realizado el inventario y la actualización taxonómica de los gasterópodos marinos conservados en los módulos (1570 ejemplares), que en total se reparten en 60 familias, 300 géneros y 638 especies, entre las que dominan los Muricidae (44 géneros y 88 especies), seguida por los Nassariidae (9 géneros y 41 espécies), los Marginellidae (14 géneros y 41 especies) y los Naticidae (13 géneros y 37 especies). El presente trabajo se presenta la iconografía de todas las especies incluidas en las famílias Bursidae (12 especies), Cancellariidae (19 especies), Cymatiidae (16 especies) y Personidae (4 especies). En la parte final del trabajo se sugieren una serie de medidas con las que optimizar la relación existente entre el número de ejemplares y el espacio disponible.
Palabras clave: actualización sistemática, WoRMS, Fundación Illa del Rei, Gestión museográfica, Bien cultural dinámico.

La col·lecció malacològica del Dr. José Ramos Alexiades, actualment conservada a l’Illa del Rei (port de Maó, Menorca), inclou tres àmbits diferents: 1) exemplars principalment obtinguts en tendes i venedors especialitzats, conservats en els calaixos d’uns mòduls de plàstic apilables; 2) lots de sediments recollits en les costes de Menorca i 3) una biblioteca especialitzada. Com a primera aproximació a l’estudi de la col·lecció s’ha realitzat l’inventari i l’actualització taxonòmica dels gasteròpodes marins conservats en els mòduls (1570 exemplars), que en total queden inclosos en 60 famílies, 300 gèneres i 638 espècies, entre les quals hi dominen els Muricidae (44 gèneres i 88 espècies), seguits pels Nassariidae (9 gèneres i 41 espècies), els Marginellidae (14 gèneres i 41 espècies) i els Naticidae (13 gèneres i 37 espècies). El present treball presenta la iconografia de totes les espècies incloses en les famílies Bursidae (12 espècies), Cancellariidae (19 espècies), Cymatiidae (16 espècies) i Personidae (4 espècies). En la part final del treball es suggereixen una sèrie de mesures amb les quals optimizar la relació existent entre el nombre d’exemplars i l’espai disponible.
Paraules clau: Actualització sistemàtica, WoRMS, Fundació Illa del Rei, Gestió museogràfica, Bé cultural dinàmic.

The malacological collection of Dr. José Ramos Alexiades, currently preserved in the Illa
del Rei (Maó Port, Menorca), includes three diferent areas: 1) specimens mostly
acquired in specialized stores and sellers, kept in the drawers of some stackeble
plàstic modules; 2) batches of sediments collected on the coast of Menorca and 3) a
specialized library. As a first approach to the study of the collection has carried out
the inventory and taxonòmic update of the marine gastropods stored in the modules
(1570 specimens) which in total are divided into 60 families, 300 genera and 638
species, among which the Muricidae dominate (44 genus and 88 species), followed
by the Nassariidae (9 genuss and 41 species), the Marginellidae (14 genus and 41
species) and the Naticidae (13 genus and 37 species). The present work shows the
iconography of all the species included in the famílies Bursidae (12 species),
Cancellariidae (19 species), Cymatiidae (16 species) and Personidae (4 species). In
the final part of the work, a series of measures are suggested in order to optimize the
relationship between the number of the specimens and the available space.
Keywords: Systematic updating, WoRMS, Illa del Rei foundation, Museographic
management, Dynamic cultural asset.

Josep QUINTANA CARDONA, Carrer Gustau Mas, 79-1er, 07760 Ciutadella de
Menorca (Illes Balears, España). i Institut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont. Universitat Autónoma de Barcelona, Edifici ICTA-ICP, carrer de les
Columnes s/n, Campus de la UAB, 08193, Cerdanyola del Vallès (Barcelona,
España). María Gracia PÉREZ MARTOS, Carrer Llebeixets, 6B, Trebalúger, 07720
Es Castell (Menorca, Illes Balears, España). Rita PABST, Carrer Bisbe Sever, 7, 1º
izq., 07720 Es Castell (Menorca, Illes Balears, Espanya); Mercedes MILÁ Calle
Claudio Coello, 33, 28001 Madrid.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 i etiquetada amb , , , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *