El patrimoni paleontològic de Mallorca: catalogació, caracterització, valoració, propostes de gestió i de conservació.

Morey, B. i Pons, G.X. 2021. El patrimoni paleontològic de Mallorca: catalogació, caracterització, valoració i propostes de gestió i de conservació. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 64: 101-129. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

Recepció del manuscrit: 09-03-2021; revisió acceptada: 06-06-2021; publicació online: 02-12-2021.

El patrimoni paleontològic de Mallorca és molt rellevant, i en certa manera desconegut, i està exposat a constants agressions que poden provocar la seva desaparició. En aquest treball es presenta una proposta metodològica per tal de facilitar la seva conservació i gestió. Aquesta consisteix en definir, catalogar, caracteritzar i valorar el patrimoni paleontològic estudiat de la manera més objectiva i justificada possible, basant-se en una definició clara de què és patrimoni paleontològic per a una posterior catalogació exhaustiva i sistemàtica. Una selecció dels Llocs d’Interès Paleontològic (LIPs) més significatius, útils o vulnerables i es proposen estratègies de gestió i conservació individualitzades per a cada LIP. La catalogació i valoració del patrimoni paleontològic efectuada demostra ser un important instrument de gestió patrimonial i també demostra ser un important instrument per a investigar, entendre i divulgar la història natural i cultural de l’illa. Respecte del material paleontològic s’han referenciat de l’ordre de 2000 tàxons i catalogats i prop de 1100 jaciments catalogats (prop d’un 30% inèdits). Aquest treball és un resum de la tesi doctoral del primer dels autors.


Paraules clau: patrimoni paleontològic, Mallorca, catalogació, valoració, gestió.

The paleontological heritage of Mallorca is very relevant, and in a way unknown, and is exposed to constant aggressions that can lead to its disappearance. This work presents a methodological proposal to facilitate its conservation and management. This consists of defining, cataloging, characterizing and valuing the paleontological heritage studied in the most objective and justified way possible, based on a clear definition of what is paleontological heritage for subsequent exhaustive and systematic cataloging. A selection of the most significant, useful or vulnerable Paleontological Places of Interest (LIPs) and individualized management and conservation strategies are proposed for each LIP. The cataloging and valuation of the paleontological heritage carried out proves to be an important instrument of heritage management and also proves to be an important instrument for researching, understanding and disseminating the natural and cultural history of the island. Regarding the paleontological material, they have been referenced in the order of 2000 taxa and cataloged and about 1100 paleontological sites (about 30% unpublished). This work is a summary of the doctoral thesis of the first of the authors.


Keywords: paleontological heritage, Mallorca, cataloging, assessment, management.

Bernat MOREY i Guillem X. Pons, Departament de Geografia, Universitat de les Illes Balears; Societat d’Història Natural de les Illes Balears. Margarita Xirgú, 16 baixos. 07011. Palma de Mallorca. Tel/ Fax. 971 719667. *E mail: bernatmoreycolomar@yahoo.es; guillemx.pons@uib.es

Aquesta entrada s'ha publicat dins de BSHNB 64 Any 2021 i etiquetada amb , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *