Nedar a contracorrent: evolució poblacional del corriol camanegre, Charadrius alexandrinus, (1989-2019) a la primera línia de platja de Castelló de la Plana (País Valencià)

Forner, E., Roig-Munar, F.X. i Prades, R. 2021. Nedar a contracorrent: evolució poblacional del corriol camanegre, Charadrius alexandrinus, (1989-2019) a la primera línia de platja de Castelló de la Plana (País Valencià). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 64: 61-82. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

Recepció del manuscrit: 23-04-2021; revisió acceptada: 24-10-2021; publicació online: 09-11-2021.

Ponència presentada en el 2n Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana (COTPC) celebrat en 2020 a Menorca.

En els últims anys la població de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) ha minvat i fins i tot ha desaparegut a les zones on era més freqüent al litoral del mediterrani occidental. Aquesta situació de retrocés de les poblacions és general a tota Europa, on està considerada una de les espècies limícoles nidificants més amenaçades. El fet que cria en hàbitats, com ara platges, aiguamoll litorals, ribes de desembocadures de rius, que s’han vist intensament modificats a les últimes dècades per causes antròpiques, la fa especialment vulnerable. L’interès del treball rau en la possibilitat d’analitzar una sèrie de dades (1989-2019) de parelles que nien, en un espai concret, el terme municipal de Castelló de la Plana (País Valencià). El treball constata que dins la tendència general decreixent de l’espècie, per la competència interespecífica per les platges amb els humans i espècies associades (gats, gossos, rates, gavines), continua present i encara roman una petita població estable que sembla correlacionada amb les mesures de planificació i gestió que ha anat adoptat l’ajuntament de Castelló de la Plana. El treball mostra que, tot i la tendència tan intensa d’ús de la franja litoral, incrementada en les darreres dècades, algunes mesures de gestió i planificació poden afavorir el manteniment d’un habitat susceptible de ser conservat per a l’espècie. L’estudi serveix per visualitzar com l’actuació de col·lectius conservacionistes poden acabar integrant en les polítiques municipals la sensibilitat ambiental, permetent actuacions que han impedit la desaparició d’aquesta espècie tan vulnerable.
Paraules clau: Corriol camanegre, Charadrius alexandrinus, planificació i gestió de platges, Castelló de la Plana, País Valencià.

In recent years the population of Kentish plover (Charadrius alexandrinus) has declined and even disappeared in the areas where it was most common on the western Mediterranean coast. This population decline is common throughout Europe, where it is considered one of the most endangered nesting wader species. The fact that it breeds in habitats such as beaches, coastal wetlands, river mouths, which have been intensely altered in recent decades by anthropogenic causes, makes it especially vulnerable. The interest of the work lies in the possibility of analyzing a series of data (1989-2019) of couples that nest, in a specific space, the municipality of Castelló de la Plana (Valencian Country). The work states that within the declining general trend of the species, for interspecific competition for beaches with humans and associated species (cats, dogs, rats, seagulls), still remains a small stable population that seems correlated with the planning and management measures that has been adopted by the city of Castelló de la Plana. The work shows that, despite the intense trend of use of the coastal strip, which has increased in recent decades, some management and planning measures may favor the maintenance of a habitat that can be conserved for the species. The study serves to visualize how the action of conservation groups can end up integrating into municipal policies and environmental sensitivity, allowing actions that have prevented the disappearance of this vulnerable species.
Keywords: Kentish plover, Charadrius alexandrinus, beach planning and management, Castelló de la Plana, Valencian Country.

Enric FORNER I VALLS. Ateneu de Natura. Sant Roc, 125 3r 5a, 12004, Castelló de la Plana; fornervalls@gmail.com. Autor de correspondencia; Francesc Xavier ROIG MUNAR. Investigador independent i Consultor ambiental. Carrer Carritxaret 18 6, 07749, es Migjorn Gran, Menorca; xiscoroig@gmail.com ; Ramon PRADES BATALLER. Colla Ecologista de Castelló. Carrer Jaume Vives, 9 12165 Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat). llopraiprabat@gmail.com

Aquesta entrada s'ha publicat dins de BSHNB 64 Any 2021 i etiquetada amb , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *