Mètriques d’ecologia del paisatge aplicades al LIC Na Borges (Mallorca). Landscape ecology metrics applied to the LIC Na Borges (Majorca).

Gual Caballero, S. i Alomar Garau, G. 2020. Mètriques d’ecologia del paisatge aplicades al LIC Na Borges (Mallorca). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 63: 69 87. ISSN 0212 260X. e ISSN 2444 8192. Palma (Illes Balears).

Recepció del manuscrit: 1-abril-2020; revisió acceptada: 26-juliol-2020; data publicació 28-novembre-2020 t: 1-abril-2020

En el present treball s’examina i s’analitza l’estructura i heterogeneïtat paisatgística dins els límits que conformen el Lloc d’Interès Comunitari (LIC) de Na Borges (Mallorca), situat al nord est de Mallorca. L’anàlisi s’ha fet a partir de la descripció d’un conjunt de mètriques d’ecologia del paisatge aplicades a aquest territori, fent ús del software Fragstats i partir d’un mapa de cobertures del sòl derivat del Sistema d’Informació sobre Ocupació del Sòl d’Espanya (SIOSE), de l’any 2014. L’anàlisi ha permès constatar el domini paisatgístic tant de les superfícies amb vegetació natural com de les superfícies cultivades, tal com s’espera en aquest tipus d’espais protegits, molt poc artificialitzats. La fragmentació del LIC en 16 classes diferents de paisatge, distribuïdes en 218 polígons, permet validar la diversitat paisatgística i ecològica de la zona, cosa que podria comparar se, utilitzant el mateix mètode analític, amb la situació de la resta d’espais naturals protegits de les Balears.
Paraules clau: Ecologia del Paisatge, mètriques del paisatge, cartografia del paisatge, anàlisi espacial, biodiversitat, LIC, Na Borges, SIOSE.

This work examines and analyzes the structure and heterogeneity of the LIC (Site of Community Interest, SCI) of Na Borges (Majorca), located in the northeast of Mallorca. The analysis was made from the description of a set of landscape ecology metrics applied to this territory, using the Fragstats software and a map of coverages, derived from the Spanish Land Cover Information System (SIOSE), 2014. The analysis has shown the landscape dominance of surfaces with natural vegetation and cultivated areas, as expected in this type of protected areas, very little artificial. The fragmentation of the LIC into 16 different classes of landscape, distributed in 218 polygons, allows to validate the ecological and landscape diversity of the area, which could be compared, using the same analytical method, with the situation of the other natural protected areas of the Balearic Islands.
Keywords: Landscape Ecology, landscape metrics, landscape mapping, spatial analysis, biodiversity, LIC, Na Borges, SIOSE.

Saüc GUAL CABALLERO i Gabriel ALOMAR-GARAU. Departament de Geografia. Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa km 7,5, 07122. Palma. E-mails: gabriel.alomar@uib.es, Sauc_caballero@hotmail.com

LIC Na Borges (Mallorca) sobre una base de relleu. Elaboració: Gabriel Alomar-Garau.

LIC Na Borges (Mallorca) on a relief basis. Elaboration: Gabriel Alomar-Garau.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de BSHNB 63 Any 2020 i etiquetada amb , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *